Odbornost, kvalita, nezávislost

Ve svém zářijovém šetření položilo CVVM SoÚ AV ČR dotázaným následující otázku: “Jak byste hodnotil činnost následujících politických stran a institucí v posledních dvanácti měsících? Známkujte jako ve škole, kde jednička je nejlepší, pětka nejhorší ocenění.“ \r\nNejlepšího hodnocení – s průměrnou známkou nižší než 3 - se dostalo médiím a prezidentovi.

Mezi sledovanými institucemi dopadlo „známkování“ nejhůře pro Senát, KSČM a US–DEU (u všech se průměrná známka pohybuje nad hladinou 3.70). \r\nVe srovnání s minulým šetřením (v březnu letošního roku) došlo k mírnému zhoršení hodnocení u všech sledovaných stran a institucí (s výjimkou prezidenta, jenž nebyl v březnovém výzkumu do seznamu zařazen).