Důvěra k ústavním institucím

Nejvíce českých občanů tradičně důvěřuje prezidentu republiky (66%). Naopak nejméně Senátu a Poslanecké sněmovně, kterým nyní věří jen asi pětina dotázaných. Významný pokles důvěry oproti listopadu jsme zaznamenali u vlády (-6% bodů), důvěřuje jí 29% dotázaných. Vysoká je důvěra obecním zastupitelstvům - 61% občanů, krajským zastupitelstvům důvěřuje jen 40% dotázaných.

Ombudsmanovi důvěřuje skoro polovina občanů ČR a více než čtvrtina respondentů mu nedůvěřuje. Také Ústavnímu soudu vyjádřila důvěru polovina občanů, skoro třetina mu nedůvěřuje. Nejvyššímu kontrolnímu úřadu důvěřuje 54% respondentů a 27% nedůvěřuje.