Hodnocení vlády

Lednové šetření CVVM se mimo jiné zaměřilo na hodnocení koaličního kabinetu Vladimíra Špidly. V této souvislosti byla zjišťována spokojenost občanů s vyhlášeným vládním programem, s činností vlády, s její komunikací s veřejností a s personálním obsazením.

Ve všech sledovaných aspektech vyjádřila většina dotázaných nespokojenost. Relativně nejvyšší spokojenost panuje s vyhlášeným programem, s nímž se ztotožňují dvě pětiny dotázaných, přičemž bezmála polovina respondentů (48 %) deklarovala nespokojenost.

Komunikaci Špidlova kabinetu s veřejností kladně ohodnotilo 23 % dotázaných (záporně 70 %), téměř shodné výsledky přineslo hodnocení dosavadní činnosti vlády (spokojenost vyjádřilo 20 % respondentů, nespokojenost 75 %) i personálního obsazení kabinetu (spokojeno je 19 % oslovených, nespokojeno 73 %).

Součástí šetření bylo také hodnocení činnosti jednotlivých ministerstev (včetně úřadu vlády) v minulém roce. Respondenti práci ministerstev hodnotili jako ve škole, tj. známkami od 1 do 5. Pouze tři ministerstva (kultury, životního prostředí a zahraničních věcí) disponují lepší průměrnou známkou než 3,00. Naopak jednoznačně nejhůře (a jako jediné s průměrnou známkou horší než 4,00) se osloveným jeví ministerstvo zdravotnictví.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: