DomovTiskové zprávyPolitickéInstituce a politiciObčané o způsobu volby, pravomocích a postavení prezidenta republiky.

Občané o způsobu volby, pravomocích a postavení prezidenta republiky.

V únorovém šetření se CVVM SOÚ AV ČR obšírně věnovalo problematice postavení prezidenta ČR. Všech respondentů jsme se nejprve zeptali na to, jaký způsob volby prezidenta je podle jejich mínění nejvhodnější pro Českou republiku.

U veřejnosti jako celku i u všech významně zastoupených dílčích skupin populace je nejčastějším názorem, že prezidenta republiky by měli volit všichni voliči.

Pro tento způsob volby se celkem vyslovilo 68 % dotázaných. Necelá pětina respondentů (16 %) považuje za nejvhodnější stávající způsob volby prezidenta parlamentem, 11 % vidí jako optimální volbu prostřednictvím nějakého širšího sboru volitelů.

Dále se šetření zabývalo tím, jaký typ osoby by podle mínění veřejnosti byl nejvhodnější pro výkon funkce prezidenta republiky. Výsledky ukazují, že největší část občanů (47 %) považuje za nejvhodnějšího kandidáta pro výkon funkce prezidenta republiky osobu stojící mimo politické strany, přičemž asi desetina (12 %) dokonce preferuje člověka, který nikdy nebyl v politice. Stranického kandidáta za optimální variantu naopak pokládá 7 % dotázaných, a to včetně 1 % těch, kteří za nevhodnější osobu považují předsedu politické strany. Asi dvě pětiny (41 %) dotázaných vyjádřily mínění, že nesejde na tom, zda uchazeč o post prezidenta republiky je či není spojen s některou politickou stranou.

Další část výzkumu se obecně zaměřila na rozsah pravomocí prezidenta republiky. Více než polovina dotázaných (52 %) zastává názor, že by pravomoci prezidenta měly být zachovány ve stávajícím rozsahu. Zhruba třetina respondentů (32 %) se vyslovila pro rozšíření prezidentských pravomocí, podle asi desetiny (9 %) oslovených občanů by naopak měly být zúženy.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: