Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

V prosinci 2004 se největší důvěře českých občanů těšil prezident naší země. Důvěru mu vyjádřily téměř tři čtvrtiny dotázaných. Nadpoloviční podíl důvěřujících (60 %) rovněž zaznamenala obecní zastupitelstva. Přibližně dvě pětiny oslovených důvěřují krajskému zastupitelstvu (42 %). Další pokles důvěry zaznamenala česká vláda, které v současnosti důvěřuje 28 % občanů.

Tradičně nejméně důvěryhodné se obyvatelům naší země jeví obě komory Parlamentu. Těm v prosinci 2004 vyjádřila důvěru pouze necelá pětina respondentů. S politickou situací v naší zemi bylo v prosinci 2004 spokojeno 15 % dotázaných, nespokojenost vyjádřilo 54 %. Ani spokojeno ani nespokojeno bylo 28 % respondentů.