Hodnocení reakce a připravenosti státu a jeho institucí na epidemii COVID-19 – Naše společnost – červenec 2020

NS_2007

Větší část českých občanů (63 %) hodnotí to, co český stát udělal proti šíření koronaviru v prvních týdnech, jako přiměřené, současná opatření pokládají za přiměřená téměř dvě třetiny (66 %) dotázaných.

Tři pětiny občanů (61 %) pokládají opatření za účinná, z toho 13 % za rozhodně účinná.

Pomoc ekonomice pokládá polovina (50 %) dotázaných za přiměřenou, více než čtvrtina (27 %) za příliš malou a sedmina (14 %) za příliš velkou.

Téměř polovina dotázaných (48 %) považuje podporu ekonomiky za účinnou (6 % rozhodně), dvě pětiny (39 %) za neúčinnou (8 % rozhodně).

Hodnocení rozsahu a účinnosti opatření je výrazně podmíněno důvěrou k vládě.

Od červnového šetření došlo k poklesu pozitivního hodnocení účinnosti opatření proti šíření koronaviru (o 17 procentních bodů) a snížil se podíl odpovědí „přiměřeně“ u současných opatření (o 7 procentních bodů) při nárůstu podílu těch, kteří opatření hodnotí jako příliš malá. Hodnocení opatření v ekonomické oblasti a jejich účinnosti se nezměnilo.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: pi200820.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2007