Důvěra vrcholným politikům

V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v dubnu 2010 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly tradičně zařazeny obě komory Parlamentu ČR, vláda, prezident, krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva.

Neméně pravidelně je do našich výzkumů začleněna...

CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. v dubnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam obsahoval jména jednadvaceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni prezident, předsedové Senátu a Poslanecké sněmovny, členové vlády, ombudsman a předseda Ústavního soudu.