Důvěra vybraným institucím na přelomu let 2022 a 2023

NS_2211

V šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v období od listopadu 2022 do ledna 2023 reprezentativnímu vzorku občanů ČR položena otázka, zda důvěřují vybraným institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), Ústavnímu soudu a České národní bance.

České národní bance důvěřovalo 65 % Čechů, Ústavnímu soudu a veřejnému ochránci práv pak shodně 62 %.

U všech zkoumaných institucí převládá důvěra nad nedůvěrou.

V porovnání s posledním srovnatelným šetřením z července 2020, případně z prosince 2019 se důvěra u všech sledovaných institucí zvýšila.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: pi230307.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2211