Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

Nejdůvěryhodnější ústavní institucí byl i v březnu 2005 prezident naší země, kterému v současnosti vyjadřuje důvěru necelých 70 % českých občanů. Důvěru Senátu vyjádřilo 22 % českých občanů, Poslanecké sněmovně pak 20 %. Česká vláda zaznamenala pokles důvěry. V současné době jí však důvěřuje více než čtvrtina českých občanů. V březnu 2005 vyjádřilo svým krajským zastupitelstvům důvěru 46 % českých občanů, obecní zastupitelstva pak zaznamenala 60 % podíl důvěřujících.

S politickou situací v naší zemi velmi výrazně převažuje nespokojenost nad spokojeností. V únoru 2005 bylo s politickou situací v naší zemi spokojeno pouze 11 % dotázaných, nespokojenost vyjádřilo 62 % oslovených.