Důvěra k politickým stranám a hodnocení jejich působení v průběhu vládní krize

Nejméně důvěryhodnou parlamentní stranou je podle výsledků březnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění KSČM . Této politické straně v součtu spíše či rozhodně nedůvěřovaly více než dvě třetiny oslovených občanů. Čtvrtina respondetnů KSČM spíše či rozhodně důvěřuje.

Politickou stranou, které důvěřuje nejvíce dotázaných občanů, byla v době výzkumu ODS.

Důvěru v tuto stranu vkládá 43 % dotázaných. Žádná strana, tedy ani ODS však nemá více příznivců než nepříznivců. Nedůvěru k ODS vyjádřila více než polovina účastníků výzkumu.

V další otázce dotázaní hodnotili působení jednotlivých vybraných subjektů v průběhu vládní krize. Jednoznačně nejlépe bylo hodnoceno působení prezidenta Václava Klause a médií (59 resp. 58 % kladně hodnotících respondentů).

Nejhůře hodnoceným pak byl předseda vlády Stanislav Gross a v malém odstupu poslanecká sněmovna.