Názory veřejnosti na pád vlády M. Topolánka

Součástí dubnového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo i několik otázek, které se týkaly vyslovení nedůvěry vládě Mirka Topolánka.

Téměř polovina dotázaných (49 %) vyjádřila souhlas s vyslovením nedůvěry vládě, naopak nesouhlas deklarovaly necelé dvě pětiny respondentů (39 %). Více než desetina (12 %) dotázaných nedokázala odpovědět a zvolila odpověď „neví“.