Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v červnu 2007

V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. byla v červnu 2007 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly vedle pravidelně zařazovaných institucí (obě komory Parlamentu ČR, vláda, prezident, krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva) tentokrát připojeny také další ústavní orgány: Ombudsman, Ústavní soud a Nejvyšší kontrolní úřad.

Neméně pravidelně je do našich výzkumů začleněna také otázka mapující spokojenost se současnou politickou situací v České republice.

Kontinuální zjišťování důvěry občanů k ústavním institucím a spokojenosti s aktuální politickou situací umožňuje sledovat vývoj postojů veřejnosti v dlouhodobém časovém horizontu.