Důvěra k ústavním institucím

Již několik měsíců se největší důvěře českých občanů těší prezident naší země. České vládě nyní důvěřuje více než třetina občanů, Poslanecké sněmovně pak více než čtvrtina. Nejméně důvěryhodnou institucí je podle dotázaných Senát, jemuž důvěřuje jen 23 % obyvatel ČR. Důvěra občanů v krajské a obecní zastupitelstvo zůstává poměrně stabilní.

V květnovém šetření zaznamenala krajská zastupitelstva 44 % podíl důvěřujících, zatímco obecní zastupitelstva 64 % podíl. Veřejnému ochránci práv vyslovila důvěru více než polovina obyvatel České republiky. Stejný podíl důvěřujících jako veřejný ochránce práv zaznamenal také Ústavní soud. Nejvyššímu kontrolnímu úřadu důvěřovalo v květnu 2004 57 % obyvatel ČR.