Důvěra k vrcholným politikům

CVVM Sociologického ústavu AV ČR zjišťovalo v květnové šetření, zda dotázaní důvěřují vybraným ústavním činitelům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména 21 politiků (všichni členové vlády, prezident, ombudsman, předsedové Senátu a Poslanecké sněmovny).

Mezi našimi vrcholnými politiky je nyní jako nejdůvěryhodnější hodnocen prezident Václav Klaus.

Věří mu sedm z deseti oslovených. Stanislavu Grossovi důvěřuje 55 % občanů. Jako třetí nejdůvěryhodnější se umístil ombudsman Otakar Motejl s 50 % důvěřujících. Následuje ministryně Petra Buzková, která má důvěru skoro poloviny respondentů. Ministr Dostál se těší důvěře přibližně dvou pětin občanů. Kolem třetiny dotázaných ještě důvěřuje ministrovi Svobodovi a předsedovi Senátu Pithartovi.

V porovnání s výsledky z ledna 2004 výrazněji narostl počet důvěřujících pouze v případě ministrů Němce (+5 % bodů) a Sobotky (+4). Významnější pokles důvěry byl naopak zaznamenán u premiéra Špidly (- 6%ních bodů), u ministra vnitra Grosse (-5 % bodů) a ombudsmana Motejla (-4). Významný nárůst nedůvěry jsme zaznamenali i u ministrů Sobotky a Palase (shodně + 10%ních bodů), Pavla Němce (+8) a premiéra Špidly a předsedy PS Zaorálka (shodně + 6 %ních bodů). Některé členy vlády, jmenovitě ministry Ambrozka, Kubinyiho, Šimonovského, Palase, Kostelku, Urbana, Němce a Čermáka, nezná velká část dotázaných (28 až 44 %).