Občané o ústavních pravomocích prezidenta a způsobu jeho volby

V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo problematice postavení prezidenta v politickém systému České republiky. Šetření zjišťovalo názory občanů na jednotlivé ústavní pravomoci prezidenta – na jeho postavení vůči vládě a na jeho roli při jejím jmenování, na možnost rozpouštět Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a vypisovat nové volby, na existenci a podobu práva veta, na roli prezidenta při jmenování soudců Ústavního soudu a na postavení prezidenta v oblasti zahraniční politiky země.

Respondenti se vyjadřovali také k tomu, zda by se měl prezident věnovat konkrétním či spíše obecným otázkám, ke způsobu jeho volby a také k tomu, jaká osoba je vhodná pro vykonávání tohoto úřadu.