Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

Důvěra občanů ke všem sledovaným ústavním institucím se v porovnání s minulým měsícem téměř nezměnila. Již více než rok je nejdůvěryhodnější českou ústavní institucí prezident naší země. Vláda se v květnu 2006 jevila jako důvěryhodná 44 % respondentů. Nejmenší podíl důvěřujících zaznamenaly obě komory českého parlamentu. Spokojenost s politickou situací v naší zemi je již několik měsíců poměrně stabilní.

V květnu 2006 bylo spokojeno 17 % respondentů, nespokojena je pak téměř polovina Čechů (46 %).