Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

V šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR realizovaném v rámci projektu Naše společnost 2006 v říjnu 2006 jsme položili respondentům otázku, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Sledování důvěry občanů k ústavním institucím je pravidelnou součástí našich šetření, což nám umožňuje sledovat vývoj důvěry v čase. Dlouhodobě je nejdůvěryhodnější českou ústavní institucí prezident.

V současnosti mu důvěřují přibližně tři čtvrtiny českých občanů (74 %). Nejmenší podíl důvěřujících zaznamenaly obě komory Parlamentu. Poslanecké sněmovně na počátku října důvěřovalo 21 % obyvatel starších 15 let, Senátu pak o dva procentní body více. V současné době je s politickou situací v naší zemi spokojena pouze desetina českých občanů (10 %) a šest z deseti respondentů vyjádřilo nespokojenost (60 %). V porovnání se situací v září 2006 se situace prakticky nezměnila.