Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

V šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR realizovaném v rámci projektu Naše společnost 2006 v listopadu 2006 jsme položili respondentům otázku, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím.Sledování důvěry občanů k ústavním institucím je pravidelnou součástí našich šetření, což nám umožňuje sledovat vývoj důvěry v čase. Dlouhodobě je nejdůvěryhodnější českou ústavní institucí prezident.

V současnosti mu důvěřuje přibližně sedm z deseti českých občanů (70 %), což je v porovnání se zářím a říjnem letošního roku mírný pokles. Nejmenší podíl důvěřujících zaznamenaly obě komory Parlamentu. Poslanecké sněmovně i Senátu vyjádřilo důvěru shodně 23 % oslovených občanů. Svému krajskému zastupitelstvu důvěřují přibližně čtyři z deseti obyvatel ČR (42 %), svému obecnímu zastupitelstvu pak zhruba šest z deseti Čechů (59 %).

V současné době je s politickou situací v naší zemi spokojena pouze necelá desetina českých občanů (8 %) a šest z deseti respondentů vyjádřilo nespokojenost (63 %).