Veřejné mínění o Senátu

Asi tři pětiny občanů stále vnímají Senát jako zbytečnou instituci, jejíž zřízení bylo vyhazováním peněz, jen o málo více než čtvrtina populace s výroky o zbytečnosti Senátu nesouhlasí. Více než polovina občanů souhlasí s tvrzením, že za ustavením Senátu stála především snaha politických stran posílit svoje postavení, což naopak odmítá jen necelá čtvrtina respondentů.

U veřejnosti také zřetelně převládá mínění, že Senát zbytečně prodlužuje legislativní proces a zdržuje přijímání zákonů. Naproti tomu mírně převažující souhlas nad nesouhlasem byl zaznamenán v případě tvrzení, že posuzování zákonů v Senátu předchází různým legislativním chybám učiněným Poslaneckou sněmovnou.