Hodnocení činnosti politických stran

Ve svém prosincovém šetření položilo CVVM SoÚ AV ČR dotázaným otázku, jak by hodnotili činnost politických stran v posledních dvanácti měsících. Hodnocení probíhalo pomocí známkování jako ve škole, kde jednička byla nejlepší a pětka nejhorší ocenění.

Ze získaných dat plyne, že nejlepšího hodnocení se za loňský rok dostalo Straně zelených (3,07), následované ODS (3,26).

„Známkování“ naopak dopadlo nejhůře pro KSČM a ČSSD (u obou stran se průměrná známka pohybuje nad hladinou 3,50).

Ve srovnání s minulým šetřením v roce 2005 došlo k mírnému zhoršení hodnocení u všech stran (s výjimkou KDU-ČSL, která je posuzována zcela shodně).