Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v lednu 2007

Dlouhodobě je nejdůvěryhodnější českou ústavní institucí prezident. V současnosti mu důvěru vyjadřuje 72 % českých občanů. Nejmenší podíl důvěřujících zaznamenaly obě komory Parlamentu ČR. Poslanecké sněmovně v současnosti důvěřuje 23 % obyvatel naší země, Senátu 27 %. O poznání vyšší důvěrou disponují lokální reprezentace: krajským zastupitelstvům v aktuálním průzkumu vyjádřila důvěru polovina oslovených (50 %), téměř dvě třetiny občanů (65 %) důvěřují svému obecnímu zastupitelstvu.

S politickou situací v naší zemi bylo v lednu 2007 spokojeno pouze 7 % českých občanů.