Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v únoru 2007

Dlouhodobě nejdůvěryhodnější českou ústavní institucí je prezident. V současnosti mu důvěřují více než tři čtvrtiny občanů (76 %). Na počátku únoru vyslovila vládě premiéra Mirka Topolánka důvěru necelá třetina dotázaných (31 %). Tradičně nejnižší podíl důvěřujících zaznamenaly obě komory českého parlamentu. Krajským zastupitelstvům v aktuálním průzkumu vyjádřila důvěru necelá polovina oslovených (46 %).

Téměř dvě třetiny občanů (65 %) důvěřují svému obecnímu zastupitelstvu.

Spokojenost se současnou politickou situací v naší zemi vyjádřilo v únoru 2007 12 % respondentů. Podíl spokojených občanů se tedy v porovnání se situací v lednu 2007 významně zvýšil. Nespokojenost vyjadřuje i nadále více než polovina občanů (58 %).