Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v březnu 2007

Dlouhodobě nejdůvěryhodnější českou ústavní institucí je prezident. V současnosti mu důvěřují bezmála tři čtvrtiny občanů (73 %). Na počátku března 2007 vyslovila vládě důvěru více než třetina obyvatel naší země (34 %). V porovnání s předcházejícím měsícem, tak podíl občanů důvěřujících vládě mírně vzrostl. Poslanecké sněmovně v současnosti důvěřuje 23 % občanů, Senátu čtvrtina obyvatel naší země (25 %).

O poznání vyšší důvěrou disponují lokální reprezentace.

Spokojenost se současnou politickou situací v naší zemi vyjádřilo v březnu 2007 14 % respondentů. V posledních dvou měsících podíl spokojených občanů roste. Ani spokojeni, ani nespokojeni s politickou situací v naší zemi se cítí tři z deseti obyvatel ČR (29 %). Nespokojenost vyjadřuje i nadále více než polovina občanů (52 %).