Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. se ve svém dubnovém šetření věnovalo tématu evropské integrace a členství České republiky v Evropské unii. Zajímali jsme o to, jak jsou občané spokojeni s členstvím naší země v EU a zda jsou Češi hrdí na to, že jsou občany Evropské unie. V rámci dubnového šetření jsme rovněž zjišťovali, zda respondenti věří, že rozhodnutí Evropské unie jsou v zájmu České republiky a zda jsou podle jejich názoru v zájmu lidí, jako jsou oni sami.

Všech respondentů jsme se dále zeptali, zda souhlasí či nesouhlasí s tím, aby bylo za měnu České republiky přijato euro.