Postoje k evropské integraci a hodnotám uplatňovaným v Evropské unii

V rámci dubnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění hodnotili oslovení občané uplatňování vybraných hodnot v Evropské unii. Všech oslovených jsme se zeptali, zda je podle jejich názoru v Evropské unii uplatňována demokracie, spolupráce, tolerance, spravedlnost a solidarita. Respondenti dále vyjadřovali svůj názor na prospěšnost nebo škodlivost evropské integrace v oblasti hospodářství, politiky, kultury, obrany a ekologie.

Tisková zpráva nabízí rovněž časové srovnání s předcházejícími výzkumy realizovanými v říjnu 2002 a dubnu 2006.