Vztah ČR a EU

Do dubnového šetření CVVM byly zařazeny otázky týkající se vztahu českých občanů k Evropské unii. Dotázaní hodnotili dopad členství České republiky v EU na jednotlivé segmenty ekonomického a sociálního systému ČR a na svou životní úroveň. Nejlépe je posuzován vliv na nabídku zboží a služeb na trhu v ČR, tento vliv označilo za příznivý 60 % oslovených občanů.

Naopak nejhůře je hodnocen vliv na zemědělství, za nepříznivý ho považují dvě třetiny oslovených. Při hodnocení individuální životní úrovně 70 % účastníků výzkumu prohlásilo, že po vstupu České republiky do Evropské unie u nich ke změně v životní úrovni nedošlo. Se zavedením evropské měny do České republiky souhlasilo v dubnu 2006 45 % respondentů, nesouhlas pak vyjádřilo 43 % respondentů.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: