Hodnocení evropské integrace

V rámci dubnového šetření Centra po výzkum veřejného mínění hodnotili oslovení občané uplatňování vybraných hodnot v Evropské unii a prospěšnost (či škodlivost) evropské integrace v oblastech obrany, ekologie, kultury, hospodářství a politiky.

Nejlépe bylo respondenty hodnoceno uplatňování demokracie a spolupráce v EU. Naopak převaha nesouhlasu nad souhlasem byla zaznamenána při posuzování spravedlnosti a rovnosti v EU.

Součástí dubnového šetření bylo dále hodnocení vlivu evropské integrace na obranu, ekologii, kulturu, hospodářství a politiku. U všech sledovaných oblastí převyšoval podíl respondentů přesvědčených o prospěšnosti evropské integrace nad podílem dotázaných, kteří se domnívají, že integrace je pro danou oblast škodlivá.