Hodnocení evropské integrace

V rámci dubnového šetření Centra po výzkum veřejného mínění hodnotili oslovení občané uplatňování vybraných hodnot v Evropské unii a prospěšnost (či škodlivost) evropské integrace v oblastech obrany, ekologie, kultury, hospodářství a politiky.

Nejlépe bylo respondenty hodnoceno uplatňování demokracie a spolupráce v EU. Naopak převaha nesouhlasu nad souhlasem byla zaznamenána při posuzování spravedlnosti a rovnosti v EU.

Součástí dubnového šetření bylo dále hodnocení vlivu evropské integrace na obranu, ekologii, kulturu, hospodářství a politiku. U všech sledovaných oblastí převyšoval podíl respondentů přesvědčených o prospěšnosti evropské integrace nad podílem dotázaných, kteří se domnívají, že integrace je pro danou oblast škodlivá.

PANEL4

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: