Smlouva o Ústavě pro Evropu očima veřejnosti

Centrum pro výzkum veřejného mínění ve svém dubnovém šetření věnovalo mimo jiné pozornost postojům obyvatel České republiky k Evropské unii a názorům veřejnosti na Smlouvu o Ústavě pro Evropu (tzv. evropskou ústavu). Dvě pětiny českých občanů nejsou se členstvím naší země v Evropské unii ani spokojeny, ani nespokojeny. Spokojenost s členstvím České republiky v Evropské unii vyjadřuje 30 % občanů, nespokojenost pak 18 % obyvatel starších 15 let.

Nadpoloviční většina respondentů v našem výzkumu připustila, že o obsahu Smlouvy o Ústavě pro Evropu (tzv. evropské ústavy) není informována vůbec. Šest z deseti dotázaných občanů vyjádřilo názor, že o přijetí či nepřijetí Smlouvy o Ústavě pro Evropu by mělo být v České republice rozhodnuto v referendu. Rozhodování o tzv. evropské ústavě by nechala na našich poslancích a senátorech pouze necelá čtvrtina občanů.