Výhody a nevýhody členství České republiky v Evropské unii

V rámci květnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR jsme se podrobněji věnovali tématu členství České republiky v Evropské unii. Spokojenost s tím, že se Česká republika stala členem Evropské unie, vyjadřují téměř dvě třetiny (64 %) obyvatel naší země starší 15 let. Naopak nespokojenost s touto skutečností pociťuje pouze pětina občanů (22 %).

Na členství České republiky v Evropské unii oceňují čeští občané zejména možnost bezproblémového cestování do ostatních členských států Evropské unie. Třem z deseti českých občanů na členství České republiky v Evropské unii nejvíce vadí, že se v řadě věcí musíme podřizovat rozhodnutí jiných států a nemůžeme si o všem rozhodovat sami.