Co si česká veřejnost myslí o znovuzvolení George W. Bushe americkým prezidentem?

Alespoň částečně se o americké prezidentské volby zajímala téměř polovina populace (48 %), asi jeden z deseti dotázaných se přitom podle vlastního vyjádření o tyto volby zajímal „velmi“. Naopak málo se o průběh a výsledky voleb v USA zajímala třetina dotázaných, 19 % se o ně nezajímalo vůbec. Jako nejčastěji vyjadřovaný postoj k výsledku amerických prezidentských voleb se objevovala indiferentní odpověď „ani spokojen, ani nespokojen“ (43 %), z těch, kdo ke znovuzvolení G.

W.Bushe vyjádřili tak či onak zaujaté stanovisko, větší část čítající téměř čtvrtinu respondentů (23 %) představovala nespokojené, 17 % se zvolením G.W.Bushe americkým prezidentem naopak vyjádřilo spokojenost. Výrazná nadpoloviční většina českých občanů soudí, že vítězství G.W.Bushe v amerických prezidentských volbách se podepíše negativně na situaci v Iráku (58 %) a na vztazích Spojených států s islámským světem (57 %).