Názory veřejnosti na členství v Evropské unii – duben 2013

NS_1304

V dubnu 2013 bylo v pravidelném šetření Naše společnost zkoumáno téma Evropské unie. Tato zpráva přináší informace o spokojenosti s členstvím v Evropské unii, o pocitech hrdosti na příslušnost k ní u obyvatel České republiky a také o jejich hodnocení kladných a záporných stránek členství.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1304