Hodnocení dopadů členství v EU – duben 2013

NS_1304

Ve svém dubnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo hodnocení členství České republiky v Evropské unii. Respondenti byli požádáni o posouzení dopadu členství v EU jednak na svou vlastní životní úroveň a také na vybrané oblasti veřejného života.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1304