Palestina a Izrael očima českého veřejného mínění – říjen 2011

NS_1110

Součástí říjnového šetření CVVM byl blok otázek týkajících se Palestiny, Izraele a jejich vzájemných vztahů.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

V rámci šetření jsme zjišťovali, zda se lidé o dění v oblasti zajímají, jak hodnotí vztahy mezi Izraelem a Palestinci, jak vnímají působení různých aktérů při řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci, jak se staví k otázce zrušení židovských osad na okupovaném Západním břehu a předání východního Jeruzaléma Palestincům a zda si myslí, že na to Izrael někdy přistoupí, a jestli si myslí, že nastane doba, kdy budou žít Izraelci a Arabové v míru.

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1110