Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – listopad 2011

NS_1111

V listopadu CVVM položilo respondentům otázku, jak hodnotí vztahy ČR s některými zeměmi. Hodnocení vztahů k okolním státům CVVM srovnatelným způsobem sleduje již od roku 2000, od roku 2008 je pak tento výběr doplněn o některé další státy významné v globálním kontextu.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1111