Názory veřejnosti na členství v Evropské unii – duben 2014

NS_1404

V dubnu 2014 bylo v pravidelném šetření Naše společnost zkoumáno téma Evropské unie. Tato zpráva přináší informace o spokojenosti s členstvím v Evropské unii, o pocitech hrdosti na příslušnost k ní u obyvatel České republiky a také o jejich hodnocení kladných a záporných stránek členství. Zpráva rovněž nabízí časové srovnání s předcházejícími výzkumy.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1404