×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 280

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – červen 2014

NS_1406

V červnu 2014 se Centrum pro výzkum veřejného mínění zabývalo zjišťováním postojů české veřejnosti k situaci na Ukrajině. Do dotazníků pravidelného omnibusového šetření byly zařazeny otázky týkající se zejména: 1) zájmu o dění na Ukrajině, 2) názoru na působení jednotlivých stran konfliktu, 3) názoru na aktivní zapojení různých mezinárodních prostředníků do řešení současné situace na Ukrajině, 4) vnímání dopadů ukrajinské krize na bezpečnost Evropy a celého světa a 5) názoru na jednotnost nebo rozdělení Ukrajiny. Sběr dat probíhal v období 2. – 9. 6. 2014.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1406