Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

NS_1501

V lednu 2015 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se NATO. Zkoumány byly obecné postoje českých občanů k obraně ČR, názory na potřebnost existence NATO a na vliv, který má existence a jednání NATO na bezpečnost svých členů, na vztahy uvnitř a vně organizace, na mír a stabilitu a na řešení hrozby terorismu.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1501