Češi evropskými občany

Občanství se nejviditelněji projevuje při volbách, v případě vstupu České republiky do Evropské unie je první a nejdůležitější volbou otázka samotného vstupu ČR do EU, tedy účast a hlasování v referendu. Dalšími rozhodnutími nových občanů Evropské unie bude také volba poslanců do Evropského parlamentu za Českou republiku. Nejvýznamnějším zjištěním je, že vzrostla podpora a souhlas českých občanů se vstupem ČR do EU.

Dalšími rozhodnutími nových občanů Evropské unie bude také volba poslanců do Evropského parlamentu za Českou republiku. Nadále trvá výrazná převaha názoru, že by měl být český poslanec v EP spíše nezávislou osobností (71 %), oproti minulému roku však můžeme sledovat mírný nárůst těch, kteří si myslí, že by to měl být člen politické strany (15 % oproti 11 % před rokem).