Postoje obyvatel ČR k připravovanému úderu na Irák

Aktuální problematiku příprav útoku na Irák sledovalo CVVM opakovaně přibližně po půl roce. S ozbrojeným konfliktem proti Iráku by v současnosti souhlasilo pouze 28% obyvatel ČR, přičemž ještě na jaře jich bylo 39%. Ještě výraznější je nesouhlas s případem, kdy by vojenská operace nebyla schválena Radou bezpečnosti OSN. Za takových okolností by s ní souhlasilo pouze 17% obyvatel, zatímco proti by byly více, než dvě třetiny (69%).

Takovýto záporný postoj je zřejmě velice úzce spjat s nedůvěrou ve splnění cílů, které si takový postup klade. Že by totiž vojenský útok na Irák přispěl k potlačení terorismu ve světě, si myslí jen 24% dotázaných, zatímco 60% v takový úspěch nevěří.