Jak naši vyjednavači s EU hájí zájmy ČR? Zájem o práci v EU

Říjnový výzkum potvrdil, že veřejnost hodnotí práci delegace jednající o přistoupení ČR k EU nejčastěji pozitivně - 47 % respondentů se domnívá, že prosazuje zájmy ČR dostatečnou měrou. Třetina (33 %) je ale přesvědčena, že tomu tak není. Pětina (20 %) nedokáže situaci posoudit. Od jara loňského roku se podíl občanů bez konkrétnější představy o práci našich vyjednavačů postupně snižoval a narůstala skupina projevující nespokojenost - z 27% na dnešní třetinu.

Zastoupení příznivých hodnocení přitom nijak výrazněji nevzrůstalo. Již třetím rokem je zjišťován zájem našich občanů pracovat v jiných zemích Evropské unie poté, až se k ní připojíme. Pevný úmysl pokusit se o to projevilo v letošním výzkumu 5 % dotázaných, "asi" se pokusí dalších 10 %. Pasivnější postoj zaujímá 16 % - ti by dle svého vyjádření reagovali na výhodnou nabídku zaměstnání. Valná většina dotázaných (64 %) ale o práci jinde neuvažuje.