Češi a Slováci po deseti letech

Ve svém únorovém šetření se CVVM mimo jiné zaměřilo na některé aspekty vztahů Čechů a Slováků. První otázka mapovala, jak často navštěvují čeští občané Slovenskou republiku. Další otázky byly zaměřeny na to, kolik lidí má na Slovensku příbuzné či známé a do jaké míry je rozšířena znalost slovenského jazyka. Z výpovědí respondentů vyplývá, že třetina občanů ČR navštěvuje Slovenskou republiku méně často, než tomu bylo před rozpadem společného státu.

Pouhých 6 % navštěvuje Slovensko častěji než v období federace. Více než dvě pětiny Čechů má na Slovensku kamaráda či známého, čtvrtina vzdáleného příbuzného a desetina dokonce blízkého příbuzného. Čtyři pětiny respondentů rozumí dobře slovensky, bezmála třetina podle vlastního vyjádření umí slovensky mluvit a pětina čte knihy ve slovenštině.