Postoje obyvatel ČR k připravovanému úderu na Irák

Co se týče situace kolem Iráku, je základní sledovanou otázkou souhlas a nesouhlas s diskutovaným vojenským zásahem. Ten na počátku února 2003 podporovalo celkem 22% obyvatel ČR, což je o něco méně, než před měsícem. Od počátku snah USA pokračovat v boji proti terorismu právě tímto směrem, je to vůbec nejnižší naměřená míra souhlasu. Negativně se k zásahu staví stále větší část obyvatel ČR, přičemž na počátku února 2003 to byly více, než dvě třetiny.

Ještě jednoznačnější je navíc nesouhlas s variantou, kdy by vojenská operace nebyla schválena Radou bezpečnosti OSN. Podpora naprosté většiny forem účasti ČR v plánovaném konfliktu nepřesahuje padesátiprocentní hranici a je nižší i v porovnání se situací před jedním rokem.