DomovTiskové zprávyPolitickéMezinárodní vztahyPostoje obyvatel ČR k útoku na Irák a názory na roli Spojených států v mezinárodní politice

Postoje obyvatel ČR k útoku na Irák a názory na roli Spojených států v mezinárodní politice

Útok na Irák obecně podporuje pouze 21 % obyvatel ČR, zatímco 72 % s ním nesouhlasí. Podpora útoku bez mandátu Rady bezpečnosti OSN je ještě nižší. V takovém případě s útokem vyjádřilo souhlas 10 % občanů, 83 % bylo naopak proti. Jen 18 % respondentů soudí, že útok na Irák přinese pozitivní efekty ve vztahu k potlačení mezinárodního terorismu, 70 % si naopak myslí, že válka k potlačení terorismu ve světě nikterak nepřispěje.

Více než čtyři pětiny lidí v ČR (82 %) zastávají názor, že USA v zahraniční politice upřednostňují vlastní mocenské a ekonomické zájmy, a téměř tři čtvrtiny si myslí, že neberou ohled na mínění světového společenství. Podle bezmála tří pětin občanů (57 %) pak současná zahraniční politika USA představuje hrozbu pro dnešní svět, zatímco opačné mínění zastávají jen asi tři lidé z deseti (31 %). Poměrně výrazně rozštěpená je česká společnost v názorech na to, zda Spojené státy ve své zahraniční politice usilují o zajištění stability a mírového uspořádání světa či zda v ní vystupují na obranu svobody, demokracie a lidských práv. Zatímco u druhé z těchto tezí mírně (v poměru 48 % ku 42 %) převažuje souhlas, v prvním případě naopak nesouhlasící (49 %) měli lehkou převahu nad lidmi, podle nichž USA usilují o stabilitu a mír ve světě (44 %). Názor, že Spojené státy mají právo ve vztahu k nedemokratickým režimům použít vojenskou sílu, zastává pětina obyvatel ČR (20 %), sedm lidí z deseti (71 %) to naopak odmítá. Výsledky výzkumu jednoznačně ukázaly na existenci velmi silné vazby mezi názory na americkou zahraniční politiku a mezi postojem k útoku na Irák.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: