Účast v referendu o vstupu ČR do EU, hlasy pro a proti

S blížícím se datem konání referenda o vstupu ČR do EU pozorujeme přeliv mezi skupinou těch, kteří udávají, že se referenda zúčastní „rozhodně“, a těmi, kteří si svou účastí nejsou až tolik jistí a vybírali variantu odpovědi, že „se referenda zúčastní spíše“. Vcelku se však počet těch, kteří uvádějí, že se referenda zúčastní, příliš nemění už od konce minulého roku a v dubnu svou účast deklarovalo 78 % dotázaných.

Podíl lidí, kteří by v tomto referendu hlasovali pro nebo proti vstupu ČR do EU, zůstává konstantní, v souboru všech voličů by "pro" hlasovalo 58 %, "proti" 24 % respondentů, v souboru těch, kteří uvádějí, že by k referendu přišli, bylo hlasů "pro" 70 %, hlasů "proti" 21 %. Počet těch, kteří nevědí, jak by v referendu hlasovali, se od listopadu nezměnil a stále se drží pod hladinou dvaceti procent.