Ekonomické dopady vstupu ČR do EU a zájem o práci v jiných členských zemích

Česká veřejnost očekává po vstupu země do EU v sociálněekonomické sféře spíše změny k horšímu než naopak. Jedinou výjimku z oblastí sledovaných výzkumem v tomto ohledu tvoří mzdy, o kterých si lidé častěji myslí, že porostou (35 %), než že by měly po vstupu do EU klesnout (11 %). Negativní očekávání pak jednoznačně dominují v cenové oblasti, ať už jde o potraviny (82 % očekává zvýšení cen), ceny energií (74 %), půdu (71 %) či veřejnou dopravu (60 %).

Spíše s negativními dopady se počítá i pokud jde o nezaměstnanost, daňové zatížení a výši sociální podpory. V současnosti asi třetina (33 %) občanů starších 15 let má určitý zájem o práci v jiné zemi Evropské unie. 15 % dotázaných přitom vyjádřilo větší či menší odhodlání aktivně hledat práci za hranicemi ČR a dalších 18 % respondentů uvedlo, že by měli zájem v případě konkrétní nabídky práce z EU, ačkoli sami aktivně práci mimo ČR nehodlají hledat.