Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura – duben 2017

NS_1704

V dubnu 2017 jsme v rámci  pravidelného šetření Naše společnost zjišťovali názory veřejnosti na míru integrace EU a roli ČR v tomto procesu. Dále jsme se také ptali na důvěru v budoucnost projektu sjednocené Evropy a zaměřili jsme se také na to, zda by měla Česká republika za svou měnu přijmout euro.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Na budoucnost projektu sjednocené Evropy česká veřejnost pohlíží spíše skepticky.

Nejčastěji lidé zastávají názor, že úroveň integrace EU a míra zapojení České republiky do ní by měla zůstat na stávající úrovni, mínění ve prospěch oslabení integrace EU převládá nad názorem, že by se integrace EU měla posilovat.

Zavedení eura jako platidla v ČR namísto koruny podporuje jen 21 % občanů, proti je 72 % Čechů.

V porovnání s minulým rokem skepse vůči EU či euru mírně poklesla.

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1704