Názory na EU v středoevropském srovnání – léto 2017

NS_1706

V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným čtyři otázky zkoumající postoje k Evropské unii a k zapojení České republiky v ní. Pod zastřešením CEORG v průběhu června a července byly srovnatelné otázky položeny i respondentům v Polsku , v Maďarsku a na Slovensku.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

S členstvím své země v EU vyjadřuje souhlas většina Poláků, Maďarů, Slováků i Čechů.

Obyvatelé všech čtyř visegrádských zemí hodnotí kriticky to, jaký vliv mají jejich země na rozhodnutí a jednání EU.

V případě vzniku tzv. vícerychlostní Evropy by Poláci většinou chtěli, aby se jejich země zapojila do skupiny úžeji spolupracujících a rychleji se integrujících zemí, Češi a Slováci se kloní spíše k volnější spolupráci a pomalejší integraci, v Maďarsku jsou podíly zastánců obou názorů téměř vyrovnané.

Češi, Slováci a v menší míře Maďaři i Poláci upřednostňují národní suverenitu před efektivností EU posilované na její úkor.

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1706