Důvěra institucím Evropské unie

V dubnu 2010 byl do výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek týkajících se Evropské unie. Jedna z otázek směřovala na důvěru unii jako celku, dále jejím vybraným institucím a vysokým představitelům. Také bylo zjišťováno, zda si lidé myslí, že rozhodnutí Evropské unie jsou v zájmu naší země a lidí jako jsou oni sami.