Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – listopad 2010

V rámci listopadového šetření CVVM předložilo respondentům otázku, jak hodnotí vztahy České republiky s některými jinými zeměmi. Hodnocení vztahů k okolním státům přitom CVVM srovnatelným způsobem sleduje již od roku 2000, od roku 2008 byl pak tento výběr doplněn o některé další státy významné v globálním kontextu.