Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura – červenec 2020

NS_2007

V červenci 2020 jsme v rámci pravidelného šetření Naše společnost zjišťovali názory veřejnosti na míru integrace EU a roli ČR v tomto procesu. Dále jsme se také ptali na důvěru v budoucnost projektu sjednocené Evropy a zaměřili jsme se také na to, zda by měla Česká republika za svou měnu přijmout euro.

Česká veřejnost je v současné době k budoucnosti projektu sjednocené Evropy spíše skeptická, když o málo více než dvě pětiny (41 %) obyvatel ČR věří, že má budoucnost a necelá polovina (47 %) naopak v jeho budoucnost nevěří.

Nejčastěji lidé zastávají názor, že úroveň integrace EU by do budoucna měla zůstat na stávající úrovni (49 %), mínění ve prospěch oslabení (23 %) integrace EU převládá nad názorem, že by se integrace EU měla posilovat (17 %).

Co se týká míry zapojení České republiky do EU, nejvíce dotázaných (46 %) je pro zachování stávající míry zapojení ČR do EU, názory ve prospěch posílení či oslabení jsou vyrovnané (23 % shodně pro posílení i oslabení).

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: pm200911.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2007